افزایش حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی سال ۱۳۹۸

افزایش حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی سال ۱۳۹۸

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۹۸/۰۲/۱۱ هیأت وزیران درخصوص”افزایش مستمری های بازنشستگی، از کارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان مشمولین قانون تامین اجتماعی”، طی نامه شماره ۱۴۳۷۱ در تاریخ ۹۸/۰۲/۱۲ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.
متن این مقرره (نسخه ابلاغی) را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید.