بخشنامه تعیین حداقل مزد کارگران در سال ۱۴۰۱

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی متن کامل بخشنامه تعیین حداقل مزد کارگران در سال ۱۴۰۱ به شرح پیوست است.

بخشنامه مذکور به امضای وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستورالعمل های تبعی آن به امضای مدیر کل روابط کار وجبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت اجرا ابلاغ شد.

بخشنامه تعیین حداقل مزد کارگران در سال ۱۴۰۱

سایت وزارت کار

بخشنامه حقوق (حداقل مزد) از سال ۱۳۵۸