حقوق و دستمزد کارگران، سال ۱۴۰۲ اداره کار

حقوق و دستمزد کارگران، سال ۱۴۰۲ اداره کار تصویب شد، حداقل دستمزد کارگران ۲۷درصد افزایش یافت.

 

جلسه شورایعالی کار برای تعیین دستمزد سال آینده، که از ساعت ۱۹ روز گذشته تا ۱.۳۰ بامداد امروز (۲۹ اسفند) تداوم داشت، به کار خود پایان داد.

در این جلسه حداقل دستمزدِ کارگران ۲۷درصد، افزایش یافت. بر این اساس حداقل دستمزد از ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار تومان به ۵ میلیون و ۳۰۷ هزار تومان افزایش یافت.

همچنین بن کارگری به رقم ۱۱۰۰۰۰۰ تومان و حق مسکن به رقم ۹۰۰۰۰۰تومان افزایش یافت.

مبلغ بن خواروبار کارگران یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و حق مسکن ۹۰۰ هزار تومان تعیین شد. امسال مبلغ بن خواروبار ۸۵۰ هزار تومان و حق مسکن ۶۵۰ هزار تومان بود.

بر این اساس، حداقل دریافتی کارگران با بعد خانوار ۳.۳ از مبلغ ۶ میلیون ۴۰۰ و ۳۳ هزار ۱۱۷ تومان به ۸ میلیون و ۸۸ هزار تومان افزایش پیدا کرد.

برای کارگران سایر سطوح، افزایش به این ترتیب است: ۲۱ درصد به اضافه‌ی مبلغ ۸۳۵۹۶ تومان روزانه.

این سومین جلسه‌ی شورایعالی کار برای تعیین دستمزد ۱۴۰۲ کارگران بود.

خلاصه جدول حقوق و دستمزد ۱۴۰۲

پایه حقوق ۵۳.۰۸۲.۸۴۰ ریال
بن کارگری ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال
حق مسکن ۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال
پایه سنوات ۲.۱۰۰.۰۰۰ ریال
حق اولاد ۵.۳۰۸.۲۸۴ ریال

با اتمام مذاکرات مزدیُ بخشنامه دستمزد ۱۴۰۲ از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ خواهد شد.

 

سایت وزارت کار

بخشنامه حقوق (حداقل مزد) از سال ۱۳۵۸